Říjen 2014

Den, který změnil život

15. října 2014 v 15:07 | Michal Ernat

Kéž by existoval den, který by se nechal změnit. Každý bychom jistě vybrali. Většinou však spíše existují dny, které vše změní člověku. A během celého života to není většinou jen jeden den. K takovému by se pak člověk rád vrátil a tento den by změnil. Jenže …


Zde se dostáváme zase k tomu dilematu, který den by to měl být? Chtěli bychom jistě změnit všechny dny, které nám od základu změnili život. Někteří možná by jich měli hodně, protože považují osobní tragédie již při rozbití okna. Jiní by měli dnů méně, protože jako životní tragédii považují až období, kdy přišli o všechno. Ale každý najde dnů více.


A jak se pak rozhodnout?


Sice nevěřím na osud, ale v tomto případě je asi dobré, že nemůžeme zpětně měnit svůj život. Každý se ubírá životem a dělá svá rozhodnutí. Za těmi by si pak měl stát, i když mu přinesou problémy. A i taková rozhodnutí života, která sám nemůže ovlivnit, jsou holt pro běh života nutná. Nechme proto svůj život plynout a snažme se, abychom nemuseli toužit po změně svých dní z důvodu našeho chování. Ostatní věci holt neovlivníme a musíme s nimi žít.Žijme proto co nejšťastněji, dokud to jde a pak se smiřme s osudem. Ono stejně nic jiného nezbývá ….